Historie

Zapsaný spolek MEDICINCLUB, v původním názvu MEDICLUB, vznikl v roce 1997 na základě zvyšující se potřeby našich přátel a veřejnosti konzultovat nejen své zdravotní problémy, ale i obecné otázky týkající se zdraví a medicíny s odborníky, lékaři i nelékaři.Rozšiřování vědomostí v oblasti zdraví, přednášky, publikace, informační letáky a informace o preventivní péči byly na začátku naší snahy objasnit členům alespoň částečně zákoutí medicíny.Od roku 2000 začal spolek vydávat vlastní periodikum MEDICINCLUB REVUE, ve kterém jsou otiskovány odborné články s nejvíce žádanými tématy členy spolku. Toto periodikum vychází bez přestání do dnes. Spolek na začátku svého vzniku zahájil činnost se šesti konzultanty - lékaři a postupně se spolupráce rozšířila na odborníky ze všech medicínských oborů. Dnes spolupracuje s téměř čtyřiceti lékaři a středními zdravotními pracovníky.

   
 
224 912 137
FAX: 224 912 514

Spolupracujeme

Centrum České Medicíny Lázně Hotel Vráž Poliklinika Dolní Břežany Avicena czech medical tours GONA Centrum pohybové medicíny ISCARE I.V.F. a.s.